MAUS Stixx Pro 5 (0,5m³)

I lager.

3 688 kr

MAUS Stixx PRO är en automatisk brandskyddsenhet som släcker elden innan den ens startat. Den prisvinnande innovationen installeras i alla mindre utrymmen där det kan uppstå en brand. Den löser ut automatiskt vid 170°C och fyller utrymmet med en kaliumbaserad rök som absorberar värmen i elden och släcker den. Den är mindre än en vanlig märkpenna den får plats överallt och agerar som ett preventivt brandskydd. Orsakerna till en brand i en elcentral i ett hem är många. Dåliga kablar, trasiga komponenter, för hårt eller för löst dragna kopplingar, blixtnedslag, gamla ledningar, överbelastning etc är alla potentiella faror förenade med livsfara. Utrymmen under kåpan på utombordaren, bakom kyl/frys (där det startar många bränder), i 3D skrivaren etc. Alla är de utrymmen värda att skydda mot brand. Installera MAUS Stixx PRO nu för en god natts sömn.

SE VIDEO:  https://youtu.be/z7iIc40EoCs

Tekniken bakom MAUS Stixx Pro

Brandsläckningsteknik utvecklad för rymdresor

Den fasta substansen består huvudsakligen av en form av kaliumförening. Kaliumradikaler är mycket aktiva och avbryter de kemiska förbränningsreaktionerna genom neutralisering av väte-, syre- och hydroxidradikaler i flamman. Då aerosoler består av just mycket små partiklar i en gas så blir resultatet ett effektivare släckmedel än konventionellt pulver. Fallhastigheten hos partiklarna minskar med en mindre diameter då ytan blir stor i förhållande till massan vilket gör att luftmotståndet blir relativt stort i förhållande till gravitationskraften. Detta resulterar i att partiklarna håller sig svävande under en längre tid och bidrar därmed till en längre inerteringstid. På så vis får man ett bättre återantändningskydd. Släckverkan per viktenhet är i spannet 3-10 gånger effektivare än Halon och CO2.

MAUS Stixx Pro 5 (0,5m³)

Art nr:1360-1
Skyddat utrymme:0,5 m³
Dimensioner:6 x 6 x 2 cm
Vikt:130 g
Livslängd:5 år (6 års livslängd)
Funktionsduglig:-30°C to 70°C
Tömningstid:7s
Aktiveringstemperatur:170°C+10°C
Certifikat:CE 2829

EAN 7350015530225