Fireangel Wi-Safe2 trådlös kolmonoxidvarnare, W2 CO-10X

I lager.

1 090 kr

 Se video https://youtu.be/zMuJIgmZSN0

Avancerad elektrokemisk sensor som är testad för CO gas.

• Förseglat 10-års litiumbatteri.

• Monteras på vägg eller fritt liggande.

• Kombinerad test-/paus- och lokaliseringsknapp.

• Automatisk indikation vid förbrukad livslängd.

• Alarmet skall placeras i utrymmen där det är stor risk för gasbrand.

• Upp till 50 alarm kan kopplas samman trådlöst.

EAN 8163170026958

Kolmonoxid är en mycket giftig gas som människan inte kan upptäcka eftersom den saknar lukt och smak. Den uppkommer vid ofullständig förbränning och kan t.ex komma från fotogendrivna apparater, oljepannor och gasugnar, men även från igentäppta skorstenar, grillar eller läckage från garage. Kolmonoxidvarnare rekommenderas i alla boenden. Andra utsatta ställen är husvagn och sommarstuga.