Temperaturvarnare

En temperaturvarnare reagerar när temperaturen överstiger ca 57-58 grader Celsius och temperaturstigningen sker snabb, vilket är karakteristiskt för bränder. En temperaturvarnare kan placeras i kök, källare eller andra fuktiga, dammiga och dragiga rum och är därmed ett bra komplement till en brandvarnare.