Vattenbrandsläckare

Vattensläckare

VATTENBRANDSLÄCKARE

Vattensläckare används vid släckning av klass A-bränder i fasta organiska material som trä, papper och textilier. Vatten är ett rent och miljövänligt släckmedel och det bästa valet där miljöhänsyn betonas. Lämplig för användning i utrymmen där man vill undvika efterskador från avsiktlig eller oavsiktlig användning av skum eller pulver.  Våra vattensläckare levereras i en standardversion som innehåller rent vatten samt en frostsäker version för användning ner till -30 °C. Frostsäkra vattensläckare innehåller vatten med tillsats av ett frostskyddsmedel. Våra vattensläckare kan också användas vid bränder i elektriska installationer som uppgår till 1000V, med ett säkerhetsavstånd på minimum 1 meter.

Vattensläckare får aldrig användas mot brand i stekoljor, vegetabiliska oljor och liknande.

SÄRSKILDA EGENSKAPER

  • Miljövänlig - Innehåller inga fluortensider
  • Frostsäkra modeller tillgängliga

VATTNETS FUNKTION

Vatten verkar genom kylning och kvävning av branden.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

I alla sammanhang där miljöhänsyn är särskilt viktig och där brandrisken huvudsakligen bedöms vara klass A-brand, där minimala efterskador och sanering är av stor betydelse.  sådana platser kan vara offentliga miljöer, hotell och vandrarhem, skolor, kontor, butiker, köpcentra och andra platser där en ren och miljövänlig släckning betonas.