Pulversläckare

Pulversläckare

Pulversläckaren är en mångsidig brandsläckare som passar för att bekämpa de flesta typer av bränder. Kännetecknande för pulver är hög släckkapacitet och lång räckvidd. Pulversläckaren ger stor släckeffekt i förhållande till vikt och möjliggör att släckningsarbetet kan utföras med avstånd till branden. Levereras i storlekarna 2, 4, 6 och 12 kg våra pulversläckare är effektiva vid släckning av klass A-, B- och C-bränder och kan förvaras och användas även i låga temperaturer, ner till -30 °C.  Brandsläckaren kan också användas vid bränder i elektriska installationer som uppgår till 1000V, med ett säkerhetsavstånd på minimum 1 meter.

PULVRETS FUNKTION

Pulver släcker genom kylning och kvävning och har även en kemisk verkan på   förbränningsprocessen.   Under   släckningsförloppet   smälter   pulvret   och täcker det brinnande materialet så att risken för antändning minskar.  ABC-pulver består huvudsakligen monoammoniumfosfat och klassificeras inte som miljö- eller hälsofarligt.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Industri, offentlig verksamhet, verkstäder, jordbruk, sjöfart, offshore, transport, fordon, fritidsbåtar och andra platser är hög prestanda är avgörande. Pulverbrandsläckare är förstahandsvalet för bostäder.