Housegard 5 kg koldioxidsläckare, röd, K5TGX

I lager.
2 100 kr

1 895 kr

Släcker bränder i elektrisk apparatur men kan även brukas vid vätskebränder. Koldioxidsläckaren släcker genom att förtränga syret vilket ger en helt ren släckning, utan saneringsbehov. Koldioxidsläckare är väl anpassade för släckning i elektriska installationer, serverrum, kontor och inom offentlig sektor såsom sjukhus.

EAN 7320890010600

  • Brandklass B
  • Effektivitetsklass: 89B
  • Temperaturområde: -30/+ 60 °C
  • Drivgas: CO2
  • Släckmedel: CO2
  • Mängd: 5 kg
  • Vikt: 15 kg
  • Garanti: 5 år
  • Väggfäste ingår.
  • Certifiering: SS-EN3, CE, Wheelmark, Licenserad av DNV.