MAUS Xtin Grand

I lager.

3 125 kr

Varje sekund räknas när det brinner. Vår stora portabla brandsläckare har den tredubbla kraften jämfört vår lilla brandsläckare MAUS Xtin Klein. Tack vare den patenterade tekniken är PGA brandsläckaren MAUS Xtin Grand en revolution inom brandbekämpning. Ett väldigt bra komplement till en konventionell pulversläckare då den inte lämnar några skadande släckrester efter sig utan släcker elden med kaliumbaserad aerosol. Perfekt för husbil, större båt eller mindre lastbil där man behöver extra kraft i släckningen.

Brandklasser

MAUS Xtin ”Grand” är certifierad för brandklass B och C och kan även bekämpa bränder av klass A och F. Tack vare den nya brandskyddstekniken är denna brandsläckare även lämplig för små elektriska bränder. Brandsläckaren förstör inte elektriska apparater med släckmedlet.

Brandsläckningsteknik utvecklad för rymdresor

Den ofarliga, giftfria aerosolröken kapslar in de brännbara partiklarna i minsta form, röken, förhindrar återtändning och släcker elden. MAUS handhållna brandsläckare kräver inget årligt underhåll eftersom de inte är under tryck. Det optimala brandskyddet för din säkerhet.

Specifikationer

Höjd235 mm
Bredd100 mm
Vikt1750g
Brandklass21BC
SläckmedelPatenterad kaliumrök
BrandklasserA* – Trä, papper och plast
B – Flytande bränslen
C – Gasbränslen
F – Matolja och matfett
För små el-bränder
* ineffektiv mot glöd och brinnande metaller
Funktionalitet-28°C, +48°C
Livslängd9-11 sekunder
Når3 meter
Hållbarhet6 år efter tillverkningsdatum / 5 års garanti
CertifikatenRina, CE, BAM

EAN 7350015530041

Introduktion

  • Lossa säkringssprinten på handtaget från enheten. Dra upp handtaget.
  • Håll brandsläckaren från ett avstånd av 1 meter med munstycket mot lågans startpunkt.
  • Tryck på den gula startknappen en gång för att aktivera enheten.
  • Håll brandsläckaren stadig och avstå från svepande rörelser. Närma dig elden när den förlorar styrka för att släcka den helt. Det är viktigt att all ”rök” (aerosol) hamnar på elden om möjligt.