MAUS Xtin Klein inkl väggfäste

I lager.

1 290 kr

Den prisvinnande och mest mångsidiga brandsläckaren MAUS Xtin Klein är en revolution inom brandbekämpning. Den släcker elden med en patenterad kaliummix, som jämfört med andra typer av släckmedel som pulver och skum, inte förstör med släckrester. MAUS teknik släcker elden utan att skada varken motor, elektronik eller interiör. Den handhållna brandsläckaren är utvecklad i Sverige och sparar tid och pengar eftersom du undviker sanering och ersättningsanspråk hos försäkringsbolag. Det enda som förstörs när vi släcker elden med vår teknik är det som elden själv förstört. Använd alltid MAUS först så undviker du att ställa in semestern om du får en brand i din båt eller husbil. 6 års hållbarhet. 5 års garanti. Svensk CE märkning och väger mindre än en halvliter mjölk. 

Brandklasser

MAUS Xtin Klein är certifierad för brandklass B och C men kan även bekämpa Klass A- och F-bränder i initialskedet. Tack vare den nya brandskyddstekniken är denna brandsläckare även lämplig för små elektriska bränder. Brandsläckaren förstör inte elektriska apparater med släckmedlet.

Tekniken bakom MAUS Xtin Klein

Släckverkan från aerosoler sker dels genom att partiklarna absorberar värme från flamman samt genom att bryta in i de kemiska reaktionerna som gör flamman möjlig, så kallad heterogen katalys.


Den fasta substansen består huvudsakligen av en form av kaliumförening och kaliumradikaler är mycket aktiva vilka då avbryter de kemiska förbränningsreaktionerna genom neutralisering av väte-, syre- och hydroxidradikaler i flamman. Då aerosoler består av just mycket små partiklar i en gas så blir resultatet ett effektivare släckmedel än konventionellt pulver. Fallhastigheten hos partiklarna minskar med en mindre diameter då ytan blir stor i förhållande till massan vilket gör att luftmotståndet blir relativt stort i förhållande till gravitationskraften. Detta resulterar i att partiklarna håller sig svävande under en längre tid och bidrar därmed till en längre inerteringstid. På så vis får man ett bättre återantändningsskydd. Tillsammans gör dessa faktorer att PGA blir ett mycket effektivt släckmedel. Släckverkan per viktenhet är i spannet 3-10 gånger effektivare än Halon.

Källa: MSB.se

Specifikationer

Höjd242 mm inkl väggfäste
Bredd52 mm
Vikt450g
Eldkraft13BC
SläckmedelPatenterad kaliumrök
BrandklasserA* – Trä, papper och plast
B – Flytande bränslen
C – Gasbränslen
F – Matolja och matfett
För små el-bränder
* ineffektiv mot glöd och brinnande metaller
Funktionalitet-28°C – +48°C
Livslängd9-11 sekunder
Når3 meter
Hållbarhet6 år efter tillverkningsdatum / 5 års garanti
CertifikatRina, CE, BAM

EAN 7350015530010

Introduktion

  • Dra ut den manuella säkerhetssprinten från enhetens nedre del (svarta runda plastringen).
  • Inta en startposition med en meters avstånd och rikta enheten mot lågans bas
  • Tryck på den gula startknappen en gång för att aktivera enheten. 
  • Håll brandsläckaren stadigt och undvik från svepande rörelser. Närma dig elden när den minskar i styrka för att släcka den helt. Det är viktigt att all rök (aerosol) landar på elden.
  • Se Video https://youtu.be/AH_w4qWgKO4